نویسنده = پرویز یدالهی ده چشمه
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 216-225

نوراله خیری؛ حسام حسین نژاد؛ امیر عباس موسوی؛ پرویز یداللهی


3. تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 26-34

نوراله خیری؛ حمیدرضا مبصر؛ بهنام مسعودی؛ پرویز یداللهی


4. تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 124-141

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ ملیحه لطیفی؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمود رمرودی