نویسنده = محمد رضا اصغری پور
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 12-25

عباس علی پناه؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمد شاهوردی


2. ارزیابی پایداری نظام‌های تولید محصولات گلخانه ای در استان سیستان و بلوچستان

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 178-189

محمد رضا رفیعی؛ احمد قنبری؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری


5. بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابل

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 181-191

حمید محمدی؛ محمود رمرودی؛ محمد بنایان؛ محمد رضا اصغری پور؛ حمیدرضا فنایی


6. تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 124-141

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ ملیحه لطیفی؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمود رمرودی


7. اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 189-204

پرویز یداللهی؛ محمد رضا اصغری پور


8. اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.)

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 221-234

پرویز یداللهی؛ محمد رضا اصغری پور؛ سجاد شیخ پور؛ بهنام جباری؛ حامد قاسمی