نویسنده = محمدجواد فریدونی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 79-89

محمد جواد فریدونی؛ عیسی مقصودی؛ علی مجاب قصرالدشتی؛ یعقوب بهزادی


2. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 123-134

عیسی افشار؛ محمود افشار؛ عیسی مقصودی؛ محمدجواد فریدونی