نویسنده = روح اله نادری
تعداد مقالات: 4
2. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام


4. تاثیر کاربرد کودهای آلی و روی بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن و روی در کشت تناوبی کلزا و گندم

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 134-147

روح اله نادری؛ سمیه مرادنیا؛ احسان بیژن زاده