کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر منابع کودی مختلف بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 156-164

محمدرضا نادری


3. بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام های گیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.)

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 123-132

امیر علی صادقی؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ سید محمد سیدی


4. تاثیر آبیاری با آب شور و کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 124-141

مدینه بیژنی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ مسلم حیدری؛ ملیحه لطیفی؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمود رمرودی


5. تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 36-48

اسحاق حجتی پور؛ برمک جعفری حقیقی؛ مسلم درستکار