کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 10
1. اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 142-151

مهسا اقحوانی شجری؛ مسلم جابری؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی


2. اثر تنش دمای پایین بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه لیموی موجود در شمال کشور

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 73-84

صالح محمدی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی؛ یحیی تاجور


3. اثر پاکلوبوترازول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چمن برموداگراس تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 174-182

اصغر پاکدل؛ حمید رضا میری؛ رامین سامانی بابادائی


4. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


5. بررسی انباشت سرب و کادمیم و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گونه زیتون (Olea europea) جهت استفاده در گیاه پالایی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 195-204

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


7. بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان نیتروژن مصرفی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-17

علی شهریاری؛ آدام ب. پوته؛ آنوار ب. عبدالرحیم؛ گیزان ب. صالح


8. اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا قرمز

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-11

مسعود زاده باقری؛ شورانگیز جوانمردی؛ امید علیزاده؛ محمد مجتبی کامل منش


9. تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.)

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 63-73

رضوان غلامی؛ بهاره کاشفی؛ سکینه سعیدی سار


10. اثرکاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-13

مجتبی ابراهیمی؛ برمک جعفری حقیقی