کلیدواژه‌ها = شاخص‌های رشدی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 189-197

فهیمه نیازی؛ مهراب یادگاری؛ رحیم برزگر


2. تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 36-48

اسحاق حجتی پور؛ برمک جعفری حقیقی؛ مسلم درستکار