کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی و وزن هزار دانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 123-134

عیسی افشار؛ محمود افشار؛ عیسی مقصودی؛ محمدجواد فریدونی